Avaleht / Kutseharidus / ESF programmid ja projektid / Uuringud / E-õppe rakendamine kutsehariduses

E-õppe rakendamine kutsehariduses

Uuringu „E-õppe rakendamine kutsehariduses“ eesmärk on kaardistada e-õppe rakendamise hetkeseis ja arengutendentsid Eesti kutsehariduses 2014. aastal ning hinnata e-õppe seniseid mõjusid.

Uuringu keskseteks küsimusteks on kutseõppeasutuste õpetajate ja õpilaste valmisolek, hoiakud ja pädevused e-õppe kasutamiseks, samuti erinevate e-õppematerjalide kvaliteet ning senised kasutuspraktikad. Samuti kasutatakse uuringus sarnaselt e-VÕTI uuringutele Everett Rogersi innovatsiooni difusiooni teooriat.

Uuringu viis läbi Civitta Eesti AS Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013" raames. 

Tutvu uuringu aruandega SIIN.