Avaleht / Kutseharidus / ESF programmid ja projektid / Uuringud / Kutsehariduse maine aastal 2008

Kutsehariduse maine aastal 2008

Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine aastal 2008.

Kutsehariduse maineuuringu viis Eesti elanikkonna seas läbi turu-uuringufirma Saar Poll OÜ 2008. aasta sügisel SA Innove tellimusel. Küsitleti kolme sihtgruppi: elanikkonda vanuses 15 – 50 eluaastat, põhikooli lõpuklasside õpilasi ja abituriente.

Uuringust selgub, et mida teadlikum on inimene kutsehariduses toimuvast, seda kõrgemalt hindab ta kutseõppe mainet ja kutsekooli astuvat noort. Inimesed, kes peavad end paremini informeerituks, on saanud rohkem teavet just formaalsetest allikatest (koolide kodulehed, ajakirjandus, teatmikud), kutseharidusega mitte kuigi hästi kursis olevad inimesed saavad peamise info sõpradelt ja tuttavatelt. Ligi pooled põhikooli lõpetajatest ja abiturientidest hindavad oma teadmisi kutseõppevõimalustest ebapiisavaks.

Uuring on läbi viidud kutsehariduse populariseerimise programmi raames, mida toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Uuringu aruannet saad lugeda siit:

KUTSEHARIDUSE_MAINE_ARUANNE.pdf (995 KiB)Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine(pdf, 995 KiB)