Avaleht / Kutseharidus / ESF programmid ja projektid / Uuringud / Kutsehariduse maine aastal 2013

Kutsehariduse maine aastal 2013

Uuring "Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine aastal 2013"

Kutsehariduse maineuuringu viis Eesti elanikkonna seas läbi OÜ Faktum & Ariko. Küsitleti kolme sihtgruppi: elanikkonda vanuses 15 – 50 eluaastat, põhikooli lõpuklasside õpilasi ja abituriente.

Uuringust selgus, et  Eesti elanikkond peab tänapäevast kutseharidust arenevaks valdkonnaks ning arvatakse, et kutsekoolidest saadakse hea ja kvaliteetne haridus. Kutsehariduse juures ollakse enam rahul erialase hariduse tasemega (79%), kutseharidusega inimese perspektiividega tööturul (77%) ja erialavalikutega kutseõppeasutuses (72%). Kriitilisemad ollakse õppetoetuste maksmise ja  praktikavõimaluste hindamisel.

Uuring on läbi viidud ESF programmist „Kutsehariduse populariseerimine" ja selle viis SA Innove tellimusel läbi OÜ Faktum & Ariko.

Uuringu aruannet saad lugeda SIIT.

Uuringu tulemusi tutvustava ettekandega tutvu SIIN.