Avaleht / Kutseharidus / ESF programmid ja projektid / Uuringud / VÕTA kordusküsitluse kokkuvõte

VÕTA kordusküsitluse kokkuvõte

Kordusuuringu küsimustik käsitleb varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) rakendamist valimisse kuuluvates kutseõppeasutustes ning kutseõpet läbi viivates rakenduskõrgkoolides. Teine kordusküsitlus viidi läbi ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 – 2013" raames saamaks andmeid koolides vahepeal toimunud VÕTA-tegevuse arengutes (2010 esmane küsitlus, esimene kordusküsitlus 2011).

Programmi elluviija on SA Innove kutsehariduse agentuuri õppekavakeskus.

VÕTA kordusküsimustiku kokkuvõtte 2014