Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö

SA Innove on osalenud ning osaleb koostöös välispartneritega mitmetes rahvusvahelistes projektides ja töögruppides. Lisaks on SA Innove partneriks Euroopa kutsehariduse info jagamisel ja levitamisel.

Käimasolevad projektid:


Rahvusvaheline kutseharidusinfo

Kutseharidusinfo alajaotus koondab üleeuroopalist kutseharidusalast informatsiooni:

 • Cedefop - Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse tegevused:
  • kutseharidussüsteemid Euroopas - ülevaated
  • kutsehariduspoliitikate arengud Euroopas
  • VetBib - Euroopa kutsehariduse elektrooniline raamatukogu
  • märksõnastik 11 keeles
 • VÕTA - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
 • ECVET - Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteem