Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / Bahrein

Bahrein

Innove  alustas koostööd Bahreini Kuningriigi  kvalifikatsioonisüsteemi (BQF) projekti meeskonnaga 2011 aasta alguses.

Partneritel oli suur huvi  Eesti haridusreformide ja kvalifikatsioonisüsteemi arendamise protsessi vastu. Projekti juhtgrupp otsustas saata võtmeisikud õppevisiidile Eestisse.     

Koostöös BQF projektijuhiga  valmistas Innove ette spetsiaalsed õppeprogrammid eesmärgiga  tutvustada Eesti kvalifikatsioonisüsteemi, meie kogemust  ja näiteid, samuti tutvustada kutseharidust sh. kutseõppeasutusi ja kutseomistamise protsessi.

 Esimene 13-liikmeline delegatsioon  viibis Eestis 14-19. juunil 2011,  gruppi kuulusid  Bahreini Hariduse ja koolituse kvaliteediagentuuri peadirektor, BQF projekti juhtgrupi liikmed ja projektijuhid.

Visiidi käigus anti ülevaade Eesti haridussüsteemist, kvalifikatsioonisüsteemist, Kutsekoja rollist ja ülesannetest, kutseomistamisest.  Kutsesüsteemi tutvustati ehitusvaldkonna näitel, külastati Tallinna Tööstushariduskeskust ja Tallinna Tehnikakõrgkooli. Innove tutvustas enda rolli kvalifikatsiooniraamistiku arendamisel.

Delegatsiooni liikmed tundsid huvi kutsehariduse reformide (koolivõrgu reform kutsehariduses), õppeasutuste akrediteerimise vastu.  Suuremat tähelepanu pälvis kutsekeskharidus (üldkeskhariduse ja kutseõppe mahud õppekavades jne.),  kutseeksamite korraldus, tupikteede vältimine.

Teine Bahreini delegatsiooni õppevisiit  Eestisse toimus  11-14. oktoobril 2011.  Delegatsiooni kuulusid  haridusametnikud, arengufondi, kaubandus-tööstuskoja  ja  erialaliitude esindajad. Õppevisiidi eesmärgiks oli anda põhjalikum ülevaade Eesti kogemusest kvalifikatsioonisüsteemi arendamisel ja kutsestandardite rakendamisel. Külalistele  tutvustati kutsenõukogude rolli ja ülesandeid,  erialaliitude koostööd  kutseõppeasutustega ja kutsenõukogudega, kutsestandardite välja töötamist, nende  alusel õppekavadearendust, külastati ettevõtteid ja erialaliite.

Delegatsiooni liikmeid huvitas, miks on kutsenõukogud Eestis edukad, kuidas on toimunud kutsestandardite väljatöötamine, kuidas ettevõtted ja erialaliidud selles protsessis on osalenud.  

Õppevisiitide  tulemuseks oli kõrgetasemeliste kontaktide loomine Bahreini haridusametnikega ja eelduste loomine koostöö  jätkamiseks. Visiidil osalejate tagasiside oli ülipositiivne, rõhutati kahe riigi sarnasust oma suuruselt, erinevate haridusreformide läbiviimist ja vajadust õppida Eesti kogemustest. Bahreinlased avaldasid soovi tulevikus Eesti partneritega ühiseid projekte ellu viia ja hariduse vallas koostööd teha. Huvi koostöö jätkamiseks oli mõlemapoolne.

4.- 8. mai 2012 viibis Lea Orro Bahreini Kuningriigis olles haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo delegatsiooni koosseisus

 SA Innove ja  Bahreini Kuningriigi Hariduse ja koolituse kvaliteediagentuuri vahel allkirjastati koostöömemorandum, mis on raamiks edasise koostöö tegemisel kutsehariduse ja kvalifikastioonisüsteemide arendamisel ja võrdlemisel.

__thumb_-2-DSCF0635.JPG