Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / Gruusia projekt / 2011-2013 / Projekti tegevused

Projekti tegevused

24. oktoobril 2011 toimus Tbilisis projekti avaseminar, kus avasõnad ütlesid Eesti saadik Gruusias hr Toomas Lukk ja Gruusia aseharidusminister. Seminaril tutvustati projekti kontseptsiooni, strateegiat ja partnereid. Eesti ja Gruusia esindajad andsid ülevaate kutseõppeasutuste kvaliteedialase tegevuse hetkeseisust Eestis ja Gruusias. Avaseminari ja projekti käivitumist kajastas ka Gruusia televisioon.

25. oktoobril 2011 leidis aset kvaliteedijuhtimise koolitus, millest võtsid osa 8 Gruusia ja 8 Eesti kutseõppeasust, viimased on mentoriteks Gruusia koolidele nii enesehindamise kui ka õppekavaarenduse vältel. Koolitajaks oli Kaidi Holm (Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ). Samal päeval toimus ka projekti juhtgrupi esimene koosolek, mis lõppes lepingute allkirjastamisega Innove ja Gruusia pilootkoolide vahel.

Avaseminari ja kvaliteedijuhtimise koolitust korraldas SA Innove. Ekspertidena olid kaasatud Kalle Toom (Haridus- ja Teadusministeerium) ja Andres Pung (Haridus- ja Teadusministeerium), kes tegid ettekanded kvaliteedialasest tegevusest Eestis. Lea Orro tutvustas seminaril alanud projekti eesmärke ja kavandatud tegevusi.

Järgmistel päevadel külastasid Eesti partnerkoolide esindajad oma pilootkoole, kus ühiselt kavandati detailne tegevus- ja ajakava õppekavaarenduseks ja kvaliteedialasteks tegevusteks. Samuti tutvustasid Eesti koolid Gruusia koolidele kogemusi enesehindamise läbiviimisel.

SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatel olid kohtumised Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumis ja doonororganisatsioonides (EL Delegatsioon Gruusias, Saksa organisatsioon GIZ jne).   26. oktoobril olid projekti Eesti partnerid kutsutud saadiku vastuvõtule Eesti saatkonda Tbilisis.

Gruusia pilootkoolid võtsid külalisi Eestist vastu väga külalislahkelt ja südamlikult, näidates üles tõelist sõbralikkust ning valmisolekut tulevaseks koostööks.  

Projekti viib ellu SA Innove koostöös kaheksa kutseõppeasutusega, milleks on Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Ehituskool, Eesti Mereakadeemia Merekool, Narva Kutseõppekeskus, Rakvere Ametikool ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Avaseminari ja kvaliteedijuhtimise koolituse päevakavad:
Seminar agenda 24.10.2011
Quality management training agenda 25.10.2011

Seminari ettekanded:
Kalle Toomi ettekanne Accreditation in VETAndres Punga ettekanne Overview of Quality Related Activities in Estonian VET

5.-6. 12.2011  toimus järgmine kvaliteedijuhtimise koolitus Gruusias,  koolitajaks oli Kaidi Holm (Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ).  Koolitusel osales  kokku 23  Gruusia pilootkoolide ja haridusministeeriumi esindajat, kellele väljastati vastavad tunnistused.  Tagasiside küsitlus - koolitus vastas ootustele .

7.12.2011 toimus  Gruusia õpetajatele koolitus õppekavaarendusest, osales 26 õpetajat.  Koolitajaks oli Kaie Piiskop (SA Innove). Õpetajad olid koolitusega väga rahul ja soovisid  koolitusprogrammi  jätkumist.  

12-17.02.2012 viibisid seitsme Eesti partnerkooli õppekavamentorid ja kvaliteedimentorid Gruusias   toetamaks pilootkoolide  meeskondi  õppekavaarenduses ja kvaliteeditegevustes.  

12-18.05.2012  Gruusia pilootkoolide õppevisiit Eestis

12.-18. mail 2012. a viibisid Eestis 20 Gruusia haridustöötajat. Delegatsiooni kuulusid Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Lali Ebanoidze ning  kutseõppeasutuse õpetajad ja direktorid.  Nädala vältel töötasid Eesti-Gruusia partnerkoolide meeskonnad  valitud õppekavadega  ja kooli kvaliteedijuhtimise võtmeküsimustega.
Gruusia Haridus- ja Teadusministeerium esindaja külastas visiidi jooksul Tallinna Polütehnikumi  ja Tallinna Tööstushariduskeskust. Gruusia kolleegile anti ülevaade Eesti saavutustest kutsehariduse  ja e-õppe vallas, tutvustati õppekavaarendust ning erivajadustega õpilaste toetamisvõimalusi. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja tutvustas kutseõppeasutuste akrediteerimisest ja kutseõpetajate koolitamisest Eestis. Lisaks külastati Kutsekoda, et tutvuda Eesti kutsesüsteemiga.  Kogu delegatsioon tutvus ka põllumajanduse ja maaturismi erialadega Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Õppereisi kokkuvõtlik seminar toimus Tallinna Teeninduskoolis, kus koolid andsid ülevaate projekti vahetulemustest.

Tallinna Teeninduskool toimunud seminari päevakava
Pildid Tallinna Teeninduskooli toimunud seminarist:

Grupi pilt Tallinna Teeninduskoolis    __thumb_-2-Tallinn www15.jpg  Tallinna Polütehnikum ja Gruusia partnerkool

6.-10. märtsil 2013 viibis SA Innove projekti „Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II“ raames Eestis Gruusia delegatsioon, kuhu kuulusid 12 Gruusia pilootkoolide esindajat. Külastuse eesmärk oli näidata Gruusia partneritele Eesti kutsehariduse suursündmust  Noor Meister 2013 ja jagada häid kogemusi, kuidas tõsta kutsehariduse mainet.Täiendavalt suursündmusele, korraldati seminar, kus Eesti partnerid jagasid kogemusi kutsevõistluste korraldamisest ja kutsekoolide õppimisvõimaluste teavitamisest. Lisaks külastati Pärnu Kutsehariduskeskust ja Tallinna Polütehnikumi, viimases korraldati partnerkoolidele seminar „The attractiveness of VET”. Eesti ametikoolides said väliskülalised tutvuda Eesti ametikoolide õppimistingimustega.

__thumb_-2-Gruusia pilootkoolide esindajad katsetamas Tallinna Polütehnikumi õppevahendeid. Vasakul esiplaanil on Davit Mtchedlishvili. Foto - Tallinna Polütehnikum.JPG

13.–28. aprillil 2013 tuleb Eesti partnerkoolidesse stažeerima 14 Gruusia kutseõpetajat. Lisaks õpetajatele on Innove külaliseks pr Nino Elbakidze Gruusia Kvaliteediagentuurist, kes viibib Eestis 13.–19. aprillil.