Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / Rahvusvaheline kutseharidusinfo / Cedefop

CEDEFOP

650-150.jpg


Cedefop
on prantsuskeelne akronüüm organisatsiooni ametlikust nimest Centre Europėen pour le Dėveloppement de la Formation Professionnelle ning tähendab Euroopa Kutseõppe Arenduskeskust, mis asub Kreekas, Thessalonikis.

Organisatsiooni eesmärgiks on pakkuda asjakohast ja võrreldavat informatsiooni Euroopa Liidu kutsehariduse kohta ning seeläbi aidata nii Euroopa Komisjonil kui liikmesriikidel langetada otsuseid kutsehariduspoliitika kujundamisel. Info kogumiseks on Cedefop loonud ReferNet võrgustiku, kuhu kuuluvad kõik EL liikmesriigid, lisaks Norra ja Island. Eestit esindab võrgustikus testide ja uuringute keskus, mis juhindub oma tegevustes Cedefopiga sõlmitud raamlepingust ning iga-aastastest tegevuslepingutest.

2015. a tähistab Cedefop oma 40. juubelit. Samal ajal täitub 20 aastat keskuse kolimisest Berliinist Kreekasse, Thessalonikisse. Juubeliaasta üritused on inspireeritud minevikust ja suunatud tulevikku. Cedefop näeb ka edaspidi oma ülesannet kutsehariduse edendamises. Loe veel