Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / Rahvusvaheline kutseharidusinfo / Euroopa riikide kutsehariduspoliitikad

Euroopa riikide kutsehariduspoliitikad

EE_B_REFERNET(2).bmp

Cedefop pakub võimalust saada ülevaade Euroopa Liidu liikmesriikide (lisaks Norra ja Islandi) kutsehariduspoliitikate viimastest arengutest.

Kutsehariduspoliitikate raportid on suunatud eelkõige poliitikakujundajatele, teadlastele ning spetsialistidele, kes on oma töös seotud kutseharidusega. Kutsehariduspoliitikate ülevaateid koostavad riigid iga kahe aasta tagant.

Raportites käsitletavad teemad on:

  • kutse- ja täiskasvanuhariduse edendamine
  • finantseerimine
  • loovuse ja innovatsiooni arendamine kutsehariduses
  • koostöö ettevõtetega
  • kutseõppe laiendamine erinevatele sihtgruppidele
  • kutsehariduse ja tööturu seosed
  • kutsehariduse statistika

Eesti kutsehariduspoliitika ülevaate koostab Sihtasutus Innove koostöös valdkonnaekspertidega.

Euroopa riikide kutsehariduspoliitikate raportid aastatel 2008 ja 2010.