Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / Rahvusvaheline kutseharidusinfo / Euroopa riikide kutseharidussüsteemid

Euroopa riikide kutseharidussüsteemid

EE_B_REFERNET(2).bmp

Huvilistel on võimalus tutvuda Euroopa Liidu liikmesriikide (lisaks Norra ja Islandi) kutseharidussüsteemide ülevaadetega. Raportid kajastavad riiklike kutseharidussüsteemide viimaseid arenguid ning prioriteete ning on suunatud eelkõige poliitikakujundajatele, teadlastele ning spetsialistidele, kes on oma töös seotud kutseharidusega. Ülevaadetes käsitletakse järgmisi  teemasid:

  • kutsehariduse seadusandlus,
  • esmane kutseõpe,
  • täiskasvanuharidus,
  • kutseõpetajate ja praktikajuhendajate koolitus,
  • oskuste  ja tööjõuvajaduse prognoos,
  • karjäärijuhtimine elukestvas õppes,
  • kutsehariduse finantseerimine. 

Ülevaadetes sisalduvat infot uuendatakse igal aastal ning Eesti kutseharidussüsteemi ülevaate koostab Sihtasutus Innove koostöös valdkonnaekspertidega.


Kutseharidussüsteemide ülevaated:

- Eesti aastal 2011, 20122013, 2014 
- Teiste EL liikmesriikide, Islandi ja Norra kutseharidussüsteemide ülevaated
- Eesti ja teiste EL liikmesriikide, Islandi ja Norra kutseharidussüsteemide lühiülevaated 2015 


Väljalangevus kutseharidusest:

Eesti ülevaade
Euroopa riikide ülevaated


Töökohapõhine õpe kutsehariduses:

Eesti ülevaade
- Euroopa riikide ülevaated

Kutsehariduse lõpetanute edukus tööturul - lühikokkuvõte


Innovatsioon kutsehariduses:
Eesti ülevaade 


Täiskasvanute toetamine elukestvas õppes