Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / ITSVET

ITSVET


ITSVET – The Central Baltic Programme Project CB36 ITSVET – ICT Security in VET

ITSVET_2.jpg

Projekti sisu

Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse, BCS Koolituse ja Eesti, Soome ning Läti partnerite ühisprojekti "ITSVET" eesmärgiks on välja arendada projekti partnerriikide sh ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika.

Kõigepealt viiakse läbi projekti partnerriikide tööandjate uuring selgitamaks välja ettevõtete vajadus kutsehariduse kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel olevate oskustega infoturbe asjatundjate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellisel tasemel tuleks õpetada. Uuringu tulemuste alusel luuakse kutsehariduse tasemel infoturbe nooremspetsialisti kompetentsiprofiil ja osakutsestandard. Seejärel vastav õppekava, sobiliku sisuga õppematerjalid koos võimalikult praktilise ja töökeskkonna lähedase õpetamise metoodikaga. Projekt hõlmab ka tegevusriikide kutsekoolide infoturbe õpetajatele pilootkoolituse läbiviimist.

Projektiperiood: 2015-2019

Projekti täpsem info on projekti veebilehel, Facebookis ja LinkedIn’is.


SA Innove roll

  • Osalemine projekti planeerimises ja juhtimises, uuringu läbiviimisel,
  • olemasolevates õppekavades IT turvalisuse temaatika analüüsimine kõigi erinevate maade partnerkoolides,
  • õppekava koostamine, 
  • osalemine õppematerjalide ja-metoodika koostamisel, koolituse korraldamisel, õppekava testimisel.

SA Innove vastutab IT turvalisust käsitleva kutsehariduse õppekava koostamise eest.


Tellija/partner/rahastaja

Projekt toimub koostöös partneritega Tehnikahariduse Edendamise SA, BCS Koolitus AS, Tallinna Polütehnikum, SA Innove, Riia Tehnikakolledž ja Helsinki Business College, Eesti Kutsekoda ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Projekt saab teoks Euroopa Liidu programmi Interreg Central Baltic toetusega.

Interreg.jpg

    ERF_logo_väike2.jpg