Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / Küprose põhja osa projekt

Küprose põhja osa projekt

Projekti “Küprose põhjapiirkonna kutsehariduse, tööturu ja elukestva õppe süsteemide toetamine” (“Support to VET, Labour Market and LLL systems in the northern part of Cyprus”) finantseeris Euroopa Komisjon. Projekt kestis 3 aastat (2009-2011).

Innove oli konsortsiumis koos Saksa partneriga GET GmbH/ICON-INSTITUTE ja Iiri partneriga Project Management Limited t/a PM Group. Tänu konsortsiumis osalejate suurele kogemustepagasile, projekti metoodika tugevusele ning nimekatele võtmeekspertidele valiti konsortsium kaheksa kandidaadi hulgast parimaks. Innove osalusega konsortsiumi välja pakutud teemadeks olid õpipoisisüsteemi arendamine Küprosel, karjääriteenuste osutamine, kutsehariduse maine tõstmine ning strateegia välja töötamine. Innove poolt oli lubatud projekti nimetatud teemade lühiajalisi eksperte.