Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / Polices and Practices in LLL

Polices and Practices in LLL

Projekt "Polices and Practices in Life Long Learning" oli aastase kestvusega (2009) Bulgaaria poolt algatatud rahvusvaheline projekt, milles osales 9 riiki ja 12 organisatsiooni. Projekti tulemusena on info elukestva õppe strateegiatest, poliitikatest, projektidest ja headest praktikatest kättesaadav poliitika kujundajatele, koolitajatele, analüütikutele ja sotsiaalsetele partneritele. Projekti eesmärkideks oli veebikeskkonna loomine erinevate riikide elukestva õppe (LLL) strateegiate võrdluseks, LLL poliitikate ja meetmete võrdlev analüüs ning projekti tulemuste levitamine Eestis ja Euroopa Liidus.