Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö / Ukraina projekt / Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse reformide toetuseks Volõõnia oblastis

Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse reformide toetuseks Volõõnia oblastis

Innove alustas uut Välisministeeriumi arenguabi projekti
„Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse reformide toetuseks Volõõnia oblastis“

Projekti periood: Projekt kestab kuni juuni 2018.

Projekti eesmärk: Projekti üldeesmärgiks on toetada Lääne-Ukraina kutseõppeasutusi, Volõõnia oblasti valitsust ja Ukraina haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse arendamisel ning jagada Eesti kogemusi kutsehariduse reformide elluviimisel lähtudes Ukraina haridusstrateegiast ja uuest seadustest ja EL kutsehariduse arendamise eesmärkidest. Projekti edu korral on võimalik seda näidet laiendada teiste Ukraina regioonide kutsehariduse reformide toetamisel.

Projekti otsesteks eesmärkideks on tutvustada Volõõnia oblastis Eesti edukaid kogemusi kutseharidusreformi elluviimisel kaasates Eesti koolijuhte ja õpetajaid ning tööandjaid, läbi viia koolitusseminarid, pilootkooli juhtide ja võtmeõpetajate stažeerimine Eestis. 

Projekti partnerid: Lisaks oblasti valitsusele on projekti kaasatud 5 Eesti ja 5 Ukraina kutseõppeasutust ning mõlema maa haridusministeeriumid. Eesti partnerid projektis on Olustvere Maamajanduskool, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Mehaanikakool, Valgamaa ja Ida-Viru Kutsehariduskeskus. 

Lisainfo: Lea Orro, e-mail: lea.orro@innove.ee 

Vaata ka videoklippi: Terevisioon, 13.02.2017 "Eestlased aitavad ukrainlastel kutseharidust reformida"

Clipboard01.jpg  EAK_300px-element-vasakul-kiri-pareml-Arengukoostoo.png