Avaleht / Kutseharidus / VÕTA

VÕTA

ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Avaldus

Lisa 1. Töökogemuse/iseseisvalt õpitu arvestamine

Lisa 2. Täiendusõppe arvestamine

Lisa 3. Õppeainete arvestamine

VÕTA komisjoni/hindaja otsus

VÕTA näidiskord

Taotlusdokumentide põhjad on soovituslikud. Kutseõppeasutused võivad neid võtta aluseks taotlusdokumentide väljatöötamisel ja arendamisel. Dokumentides võib teha vastavalt vajadusele muudatusi.

Taotlusdokumentide väljatöötamisel kutsehariduse sihtgrupile on aluseks võetud ESF-i PRIMUS programmi poolt väljatöötatud taotlusdokumentide näidised kõrgkoolidele.

Soovitame tutvuda VÕTA portaalis vota.archimedes.ee leiduvate materjalidega.

VÕTA portaal on välja töötatud ESF programmi PRIMUS raames.