Avaleht / Organisatsioonist / Hanked

Hanked ja konkursid

Siit on leitavad SA Innove poolt välja kuulutatud hetkel aktiivsed hanked ja konkursid. Vanemad hanked on leitavad hangete arhiivi alajaotusest. SA Innove 2016. a hankeplaaniga saab tutvuda siin ning hankekorraga siin
 

  • Konkurss „Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused“ 

SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse keelekümblusvaldkond kuulutab välja avaliku konkursi „Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused“. Konkursi eesmärk on luua tingimused, et 2017. aastast jätkuks koolieelsete lasteasutuste eesti keelt või eesti keeles õpetavate õpetajate koolitamine-nõustamine kuues piirkondlikus metoodikakeskuses, toetamaks lasteasutustes õppekeelest erineva kodukeelega laste arengukohast õpetamist. 

Taotlejatel palume lisas toodud täidetud taotlus koos tegevusplaaniga saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile kadri.peterson@innove.ee või paberkandjal allkirjastatuna hiljemalt 07.11.2016. 

Konkursi kuulutus ja taotluse blankett