Mis on Tallinna Euroopa Kool?

Rahvusvaheline üldhariduskool Tallinnas, mis pakub kvaliteetset ingliskeelset haridust. Kool on suunatud rahvusvahelisele kogukonnale Eestis. Oleme kasvav ja arenev kool, praeguseks oleme tegutsetud kaks õppeaastat. Koolis õpivad lapsed vanuses 4 – 16 (perspektiivis 4 – 19) ning õppeaastaks 2015/2016 planeerime õpilasi ca 180.

Milline on Tallinna Euroopa Kooli töötajaskond?

Rahvusvaheline! Töökeeleks on inglise keel, aga töötajaskond on väga kirju. Meeskonnas on 50 liiget, kes on pärit 15st erinevast riigist. Koolis on ka administratsioon ja väike tugipersonal. 

Keda ootame Tallinna Euroopa Kooli tööle?

Kooli akrediteeritakse Euroopa Komisjoni poolt ning õpetajatele on seatud selged nõudmised. Õpetaja haridus ja töökogemus peavad vastama tema koduriigi nõuetele, keeleõpetajad peavad rääkima õpetatavat keelt emakeelena, teised peavad valdama inglise keelt tasemel C2. Ka administratsiooni ja tugipersonali puhul on väga hea inglise keele oskus oluline. Kuid nii õpetajate kui ka teiste töötajate puhul on kõige olulisem hoolimine lastest, positiivne ja avatud eluhoiak, initsiatiivikus, tolerantsus ja tahe töötada rahvusvahelises meeskonnas.

Miks tulla tööle Tallinna Euroopa Kooli?

Siin on sul on suurepärane võimalus olla oma ideedega osaline noore kooli arengus, toetada suurt hulka lapsi nende haridusteel, õppida tundma erinevaid kultuure, anda omapoolne panus Eesti rahvusvahelisemaks muutmisel.

__thumb_-2-Logo.jpg