Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis

Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis

Hea koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse direktor ning õppealajuhataja!

Oled oodatud osalema koolitusele "Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis".

Kui Sul on soov teostada käsilolevaid ja tulevasi muutusi valutumalt, mõtestada oma seniseid kogemusi ning omandada maailmatasemel teadmised ja praktilised juhi töövahendid muudatuste juhtimiseks, siis see on just sobiv koolitus Sulle.

Õppekava üldine eesmärk on tõsta programmi läbinud koolijuhtide arusaamu ning teadlikkust muudatuste juhtimisest, sellekohasest parimast oskusteabest maailmas ning täiendada juhi tööriistakasti

Pakutav koolitus ja selle töövahendid on loodud koostöös Skandinaavia konsultatsiooniettevõte Implement Consulting Groupiga, tuginedes aastatepikkusele rahvusvahelisele kogemusele paljude organisatsioonide ja nende juhtide nõustamisel. 

Käesolev õppekava on jagatud kolme tasemesse: I tase, II tase ja meistriklass. Osalejal on võimalik valida, kummast tasemest ta soovib õpinguid alustada (kas I või II tasemest) ning liikuda seejärel edasi mestriklassi.

Õpe toimub eesti keeles.

I taseme koolitust soovitame eelkõige nendele juhtidele, kellel on vähene praktiline kogemus muudatuste elluviimisel ning kes soovivad saada põhiteadmisi ning praktilisi tööriistu muudatuste elluviimises.

II tase on suunatud juhtidele, kellel on juba olemas teatud praktiline kogemus muudatuste elluviimisel. NB! Selles tasemes ootame osalejalt loomisel olevat või valmis kujul muudatuste projekti oma organisatsioonis elluviimiseks.

Meistriklass on suunatud juhtidele, kellel on pikaajaline kogemus ning kes soovivad saada  teadmisi rahvusvahelisel tasandil ning jagada oma parimaid praktikaid. NB! Selles tasemes osalejatelt ootame loomisel olevat või valmis kujul muudatuste projekti oma organisatsioonis elluviimiseks.

Väärtus osalejale:

  • Laiaulatuslikud teadmised, kuidas juhtida muudatusi, millel oleks jätkusuutlik mõju.
  • Ülevaade kõige levinumatest muudatuse juhtimise meetoditest.
  • Juhi töövahendid ja tehnikad, mis võimaldavad muudatuste elluviimist koolis teadlikumalt ja kiiremini juhtida.
  • Sügavam mõistmine muudatuste psühholoogiast ja isikute ning gruppide reaktsioonide mustritest, nende mõjutamise viisidest.
  • Muudatuste juhi rolli selgem teadvustamine ja uued lahendused muudatusväljakutsetele oma koolis.
  • Praktilised näited teistest koolidest ja riikidest, kuidas muudatusi juhtida. 

Mida on teised haridusasutuste juhtidest osalejad selle koolituse kohta öelnud?

Meie kooli meeskond sai võimaluse põhjalikult läbi mõelda oma koolis läbi viidava muudatuse. Saime aega analüüsida tehtut ja kavandada tegevusi tulevikuks. Sai käsitleda konkreetseid meie organisatsioonis aktuaalseid probleeme teooria taustal. Koolituse sisu oli väga praktiline ja koheselt oma töös rakendatav. Suurepärased koolitajad, pädevus tipptasemel!

Sain koolituselt väga palju abi, praktilisi juhtnööre ja töövahendeid, mis meie kooli/probleemi kontekstis aitavad.

Sain väga palju ideid ja tööriistu igapäevaseks juhitööks ja muutmisprotsesside juhtimiseks. Tihe seos teooria ja võimaliku praktikasse rakendatavaga. 

Koolituse lisainfo

Koolitusgruppi saab registreerida läbi täienduskoolituskalendri, mille lingid avanevad vastava koolituse nimetusel. Enne registreerimist palun veendu, et koolituse kuupäevad on täies mahus Sulle sobilikud! Registreerides annad kinnituse, et oled valmis osalema kõikidel koolituspäevadel (kokku 38 ak/h) ning tegema praktikumi iseseisva lõputöö näol (14 ak/h).

Õppematerjale sisaldav link saadetakse osalejatele u 10 päeva enne koolituse toimumist ning osalejad prindivad ise õppematerjalid endale välja.

Õppeprogrammi lõpetamise aluseks on osalemine 90% auditoorses õppetöös ning iseseisvate tööde tegemine ja praktikumi esitlemine.

Koolitusest on võimalik loobuda tühistades oma osalus läbi koolituskalendri kuid mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituspäeva toimumist. Juhul kui koolitusgrupid ei täitu ning programm lükkub edasi, siis teavitatakse sellest osalejaid esimesel võimalusel.

Osalejatel on võimalik liikuda edasi järgmisse tasemesse ka järgmistel aastatel, täiendame seda jooksvalt: 


2017 II poolaasta

II tase
(üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid)

NB! Selles tasemes osalejatelt ootame loomisel olevat või valmis kujul muudatuste projekti oma organisatsioonis elluviimiseks.

1. koolituspäev 13.09.2017

2. koolituspäev 11.10.2017

3. koolituspäev 8.11.2017

4. koolituspäev 6.12.2017

Järelseminar: 07.03.2018

Iga osaleja esitleb lõputööna praktikumi teemal: Oma organisatsiooni näitel eduka muudatuse elluviimise plaan/planeeritava muudatuse mudeldamine ja mõõdikute väljatöötamine


Tartu

Tartu Kutseharidus-keskuse seminariruum, Kopli 1 

Ekke Sööt, 
Jari Kukkonen

 

Praktik: 
Marjeta Venno

II tase
(koolieelsete lasteasutuste juhid)

NB! Selles tasemes osalejatelt ootame loomisel olevat või valmis kujul muudatuste projekti oma organisatsioonis elluviimiseks.

1. koolituspäev 14.09.2017

2. koolituspäev 12.10.2017

3. koolituspäev 9.11.2017

4. koolituspäev 7.12.2017

Järelseminar: 8.03.2018

Iga osaleja esitleb lõputööna praktikumi teemal: Oma organisatsiooni näitel eduka muudatuse elluviimise plaan/planeeritava muudatuse mudeldamine ja mõõdikute väljatöötamine


Tallinn

Tallinna Teeninduskool, 
Majaka 2

Ekke Sööt, 
Jari Kukkonen

 

Praktik: Maie Roos

Meistriklass (koolieelsete lasteasutuste juhid)

NB! Selles tasemes osalejatelt ootame loomisel olevat või valmis kujul muudatuste projekti oma organisatsioonis elluviimiseks.

1. koolituspäev 20.09.2017

2. koolituspäev 18.10.2017

3. koolituspäev 15.11.2017

4. koolituspäev 13.12.2017

Järelseminar: 13.03.2018

Iga osaleja esitleb lõputööna praktikumi teemadel: Oma organisatsiooni näitel eduka muudatuse elluviimise plaan/planeeritava muudatuse mudeldamine ja mõõdikute väljatöötamine.

Eneseanalüüs endast kui transformatiivsest õppijast ja – liidrist, õppiva ja innovaatilise organisatsiooni kujundamisel ja juhtimisel.


Tallinn

Tallinna Teeninduskool, 
Majaka 2

Mati Sööt, 
Jari Kukkonen

Praktik: 
Ari Pokka (Soome)


2018 I poolaasta

Tase ja sihtgrupp

Aeg

Asukoht

Läbiviijad

I tase (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid)

1. koolituspäev 16.01.2018

2. koolituspäev 13.02.2018

3. koolituspäev 13.03.2018
       
4. koolituspäev 10.04.2018

Järelseminar: 12.06.2018

Tallinna Teeninduskool, Majaka 2

Ekke Sööt

Praktik: Toomas Kruusimägi

 

I tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

1. koolituspäev 17.01.2018

2. koolituspäev 14.02.2018

3. koolituspäev 14.03.2018

4. koolituspäev 11.04.2018

Järelseminar: 13.06.2018

Tallinna Teeninduskool, Majaka 2

Ekke Sööt

Praktik: Maie Roos

II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

1. koolituspäev 18.01.2018

2. koolituspäev 15.02.2018      

3. koolituspäev 15.03.2018

4. koolituspäev 12.04.2018

Järelseminar: 14.06.2018

Tartu Kutseharidus-keskuse seminariruum, Kopli 1

Ekke Sööt

Praktik: Katrin Helendi

Meistriklass (alushariduse, üldharidus- ja kutsekoolide juhid)

1. koolituspäev 19.01.2018

2. koolituspäev 16.02.2018

3. koolituspäev 16.03.2018

4. koolituspäev 13.04.2018

Järelseminar: 15.06.2018

Tallinn, Tallinna Teeninduskool, Majaka 2

Mati Sööt

Praktik: Ari Pokka (Soome)


2018 II poolaasta:

II tase (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid           

1. koolituspäev 23.08.2018

2. koolituspäev 20.09.2018

3. koolituspäev 23.10.2018              
4. koolituspäev 15.11.2018

Järelseminar: 13.12.2018

Tallinna Teeninduskool, Majaka 2

Ekke Sööt

 

Praktik: Toomas Kruusimägi

Meistriklass (alushariduse ja üld- ning kutsehariduse juhid)

1. koolituspäev 24.08.2018

2. koolituspäev 21.09.2018

3. koolituspäev 19.10.2018

4. koolituspäev 16.11.2018

Järelseminar: 14.12.2018


Tartu Kutseharidus-keskuse seminariruum, Kopli 1.

Mati Sööt

Praktik: Ari Pokka


10.00 - 11.30 I osa
11.30 - 11.45 paus
11.45 - 13.15 II paus
13.15 - 13.45 Lõuna
13.45 - 15.15 III osa
15.15 - 15.30 paus
15.30 - 17.00 IV osa

Ajakava:

Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis koolitusi rahastatakse ESF tegevuste raames.

__thumb_-2-EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg


Lisainfo: Ulla Kamp, ulla.kamp@innove.ee või 735 0749
              Heli Allika, heli@changepartners.ee või 5340 3832 (Change Partners)