Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Personalijuhtimine haridusasutuses

Personalijuhtimine haridusasutuses

Head koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktorid ning õppealajuhatajad!

Olete oodatud registreerima end koolitusele "Personalijuhtimine haridusasutuses".

Käesolev õppekava on jagatud kolme tasemesse (kirjeldused avanevad siit): I tase, II tase ja meistriklass.

Koolitusi viib läbi Tartu Ülikool ning registreerimiseks on avatud kõik 2017 II poolaastal ja 2018. aasta koolitused

Õpe toimub eesti keeles.

Koolitusgruppi registreerimine käib läbi täienduskoolituskalendri, mille lingid avanevad vastava koolituse nimetusel. Enne registreerimist palun veendu, et antud kuupäevad on Sulle ikka sobilikud! Registreerides annad kinnituse, et oled valmis osalema kõikidel koolituspäevadel (kokku 32 ak/h) ning tegema praktikumi iseseisva töö näol (16 ak/h). Koolitusest on võimalik loobuda tühistades oma osalus läbi koolituskalendri kuid mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituspäeva toimumistJuhul kui koolitusgrupid ei täitu ning programm lükkub edasi, siis teavitatakse sellest osalejaid esimesel võimalusel.


2017. aastal

II poolaasta REGISTREERIMINE ALANUD!

I tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Tartu, Tartu Ülikool, Salme 1 a

II tase (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuste juhid)

Tallinn, Hotell Metropol

II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Tartu, Tartu Ülikool, Salme 1a

Meistriklass (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuste juhid)

Tallinn, Hotell Metropol

2018. aastal

I poolaasta REGISTREERIMINE ALANUD!

I tase (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuste juhid)

Tartu, Tartu Ülikool, Salme 1 a

II tase (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuste juhid)

Tartu, Tartu Ülikool, Salme 1 a

II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Tallinn, Hotell Metropol

Meistriklass (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Tallinn, Hotell Metropol

II poolaasta REGISTREERIMINE ALANUD!

I tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Tallinn, Hotell Metropol

II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Tartu, Tartu Ülikool, Salme 1 a

II tase (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuste juhid)

Tallinn, Hotell Metropol

Meistriklass (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuste juhid)

Tartu, Tartu Ülikool, Salme 1 a

Õppekava eesmärk on osalejate arenguvajadust arvestades personalijuhtimisalaste kompetentside arendamine eesmärgiga teadlikult kujundada ja oskuslikult rakendada personalijuhtimist haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni teostamisel. Kahepäevaste õppepäevade korral tagatakse kaugemalt tulijatele majutus (Tallinnas Hotel Metropol ning Tartus Aleksandri Hotell).

Õppekava üldised õpiväljundid, koolituse tulemusel osaleja:

  • mõistab personalijuhtimise, talendijuhtimise ja tööandja brändingu olemust ja rolli oma asutuse juhtimisel ja arendamisel, peab oluliseks töötajate juhtimisega seotud enesearendamist;
  • teab personalipoliitika kujundamise põhimõtteid, oskab lähtudes oma asutuse pedagoogilisest kontseptsioonist personalipoliitikat analüüsida ja kujundada;
  • väärtustab töötajaid, oskab arvestada nende individuaalsete erinevustega ning peab oluliseks iga töötaja professionaalset arengut;
  • oskab ja tahab kujundada haridusasutuses motiveeriva, tulemuslikkusele ja innovatsioonile suunatud töökeskkonna, oskab selleks kasutada tööandja väärtuspakkumist;
  • oskab luua paindliku süsteemi töötajate professionaalse arengu hindamiseks ja toetamiseks ning oskab selleks kasutada talendijuhtimist;
  • oskab ja tahab personalipoliitikat, tööandja brändingut ja talendijuhtimist ellu viia, arvestab seejuures tundlikult nii oma asutuse konteksti kui töötajate individuaalsete eripäradega.

Õppeprogrammi lõpetamise aluseks on osalemine 90% auditoorses õppetöös ning iseseisvate tööde tegemine ja praktikumi esitlemine. 

Õppematerjale sisaldav link saadetakse osalejatele u 10 päeva enne koolituse toimumist ning osalejad prindivad ise õppematerjalid endale välja. 

Registreerimise aluseks on osaleja koolitusvajaduse kaardistamine alloleva joonise alusel. Palun tutvu tasemete kirjeldusega ning vali, millise taseme koolitust Sul oleks vaja.

Vt ka TASEMETE JOONIST

Osalejatel on võimalik liikuda edasi järgmisse tasemesse ka järgmistel aastatel. 

Koolitusi rahastatakse ESF tegevuste raames.

__thumb_-2-EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Lisainfo: marge.kimmel@ut.ee või

ulla.kamp@innove.ee  (735 0749)