Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Sisekoolitajate akadeemia

Sisekoolitajate akadeemia

Päis_700-2.jpg

Hea koolijuht ja õpetaja!

Kas Sulle meeldib inspireerida oma õpilasi ja kolleege, Sind innustab töökaaslastele oma teadmiste ja kogemuste jagamine ning tahad veelgi enam haridustöötajate arengusse panustada kasutades selleks põnevaid ja loovaid meetodeid? Kui jah, siis tule kandideeri sisekoolitajate akadeemiasse!

Sisekoolitajate akadeemias toetame Sinu arengut oma ala eksperdist tõeliselt tunnustatud ja inspireerivaks sisekoolitajaks, kes oskab oma teemat innustavalt esitada ning motiveerida õppijaid läbi tagasiside ja tunnustuse.

Kandideerima on oodatud kõik koolitamisest huvitatud juhid ja õpetajad. Vastavalt Sinu teadmistele ja kogemusele pakume õpet nii koolitaja baas- kui kesktasemel, samuti meistriklassis.Mis on sisekoolitajate akadeemia?

Sisekoolitajate akadeemias toetame täiskasvanute koolitajale vajalike kompetentside arengut (täiskasvanud õppija eripärad, koolitusprotsesside juhtimine, erinevate koolitusmeetodite loomine ja rakendamine, esinemis- ja suhtlemisoskused, eneserefleksioon ning koolitaja professionaalne areng, jne). Programmi täpsem sisu ja arendatavad kompetentsid sõltuvad baas-, kesk ja meistritaseme väljaõppest. Baastaseme sisekoolitaja saab soovi korral viia esimesed koolitused läbi koos kesk- ja meistritaseme sisekoolitajaga, kes aitab ette valmistuda, koolitust läbi viia ning tulemusi analüüsida. Läbi koolituste ja iseseisva õppe on baastaseme sisekoolitajal võimalus areneda meistriks.

Peale sisekoolitaja väljaõpet moodustatakse nimekiri vastava ettevalmistusega sisekoolitajatest (ehk sisekoolitajate salv), kes leiavad edaspidi rakendust SA Innove korraldatud koolitustel. Läbiviidavad koolitused on SA Innove hinnakirja alusel tasustatud. Sisekoolitajaid võib tellida koolitama väljaspool SA Innove korraldatud koolitusi, sellisel juhul toimub tasustamine tellija poolt.

Koolitusteemade ring sõltub hetkevajadusest (finants ja õigusruum, töökorraldus, kujundav hindamine, IKT vahendid õppetegevustes jms), mis kooskõlastatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove esindajatega. Sisekoolitajatele korraldatakse regulaarselt kohtumisi, et reflekteerida ja mõtestada sisekoolitaja rolli ja professionaalset arengut.
 

Kes on haridussüsteemis sisekoolitaja?

Sisekoolitaja on alus-, üld- või kutseõppeasutuse juht või õpetaja, kes on valmis oma teadmisi kolleegide ning teiste haridusvaldkonna töötajatega jagama. Sisekoolitajaks saamise eelduseks on eksperdi tasemel teadmised ja kogemused konkreetsest teemast/valdkonnast (olles tunnustustatud ja soovitatud ka teiste vastava ala asjatundjate poolt) või soov eksperdi tasemele end arendada.

 

Kuidas kandideerida?

Kandideerima on oodatud kõik koolitamisest huvitatud juhid ja õpetajad. Nii need, kes omavad mahukat teadmistepagasit mõnes spetsiifilises teemas kui ka need, kel on soov ja valmisolek oma teadmisi täiendada ja seeläbi eksperdiks areneda.

Kandideerida on võimalik nii baas- kui ka kesktaseme väljaõppesse või ka meistriklassi. Oma taotlust esitades mõtle erinevatele loovatele lahendustele, kuidas teistest kandidaatidest eristuda. Väljaõppeprogramm algab aprillis 2017.

Esita oma kandideerimissoov hiljemalt 31. märtsiks ning saada see aadressile ulla.kamp@innove.ee

baastase_3.jpg

kesktase_3.jpg

meisterklass_3.jpg

Oled täiskasvanute koolitaja ettevalmistuseta või omad täiskasvanute koolitamises algtasemel teadmisi ning oled vähese koolitaja kogemusega.

Kandideerimiseks esita:

 • Kirjeldus sellest, miks just Sina sobid kolleegidele inspireerijaks ja teadmiste jagajaks ehk motivatsioonikiri
 • Enda elulookirjeldus ehk CV
 • Leia paar kolleegi, keda oled innustunult juhendanud mõnes teemas ning palu neil enda eest kosta ehk kaks soovitust
 • Sinu koolitus(t)e teemade portfell (teemad, milles oled koolitanud või omad valmisolekut koolitada)

Omad mõningast täiskasvanute koolitaja ettevalmistust ja Sul on vähemalt kaheaastane praktiline sisekoolitaja kogemus.

Kandideerimiseks esita:

 • Kirjeldus sellest, miks just Sina sobid kolleegidele sisekoolitajaks ehk motivatsioonikiri
 • Enda elulookirjeldus ehk CV
 • Leia paar kolleegi, kes annavad Su koolitamisele tagasisidet ehk kaks soovitust
 • Sinu koolitus(t)e teemade portfell (teemad, milles oled nii oma asutusesiseseid kui ka -väliseid koolitusi teinud)

Omad eelnevat täiskasvanute koolitaja ettevalmistust või enam kui kolmeaastast praktilise sisekoolitaja kogemust.

Kandideerimiseks esita:

 • Oma professionaalse arengu plaan koolitajana ning valmisolek hakata algajale koolitajale mentoriks ehk motivatsioonikiri
 • Enda elulookirjeldus ehk CV
 • Tagasiside, mida oled oma koolitustel osalenutelt saanud ehk kaks soovitust
 • Koolitusteemade portfell – teemad, milles oled koolitanud (ka üleriigiliselt)