Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine

Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine

Hea koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse direktor ning õppealajuhataja!

Oled oodatud osalema koolitusele "Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine".

Kui Sinu tänaseks või eesseisvaks väljakutseks on, kuidas luua õppivat organisatsiooni kultuuri või kuidas sõnastada ühised väärtused ja panna need oma asutuses igapäevaselt toimima, siis see on Sinu jaoks just see õige koolitus.

Pakutav koolitus on loodud tuginedes aastatepikkusele rahvusvahelisele kogemusele paljude organisatsioonide ja nende juhtide nõustamisel. Koolitusprogrammi käigus analüüsivad osalejad oma tänast organisatsiooni kultuuri ja selle muutumise vajadust, tutvuvad teooriate ja juhi töövahenditega, millele kultuuri arendamiseks ja väärtuste juurutamisel toetuda.

Õppekava üldine eesmärk on tõsta programmi läbinud koolijuhtide arusaamu ja teadlikkust väärtuspõhiselt juhtiud haridusasutuse mõjust indiviidile, organisatsioonile ning ühiskonnale tervikuna.

Õpe toimub eesti keeles.

Käesolev õppekava on jagatud kolme tasemesse: I tase ja II tase ning meistriklass. Osalejal on võimalik valida, kummast tasemest ta soovib õpinguid alustada (kas I või II tasemest) ning liikuda seejärel edasi mestriklassi.

Kuidas määrata endale õiget taset? 

I taseme koolitust soovitame eelkõige nendele juhtidele, kellel on vähene praktiline kogemus väärtuspõhise ja õppijakeskse juhtimise teemaga seoses ning kes soovivad saada põhiteadmisi ning praktilisi tööriistu.

II tase on suunatud juhtidele, kellel on juba olemas mõningane praktiline kogemus väärtuspõhise ja õppijakeskse juhtimisega teemaga seoses. Sellel tasemel soovime, et osalejad toovad koolitusele kaasa ühe konkreetse oma asutuses plaanitava või poolelioleva kultuuri arendusprojekti, millega programmis töötada.

Meistriklass on suunatud juhtidele, kellel on pikaajaline kogemus väärtuspõhise ja õppijakeskse juhtimise teemaga seoses ning kes soovivad vahetada kogemusi ning minna teemaga rohkem sügavuti. Sellel tasemel soovime, et osalejad toovad koolitusele kaasa ühe konkreetse oma asutuses poolelioleva kultuuri arendusprojekti, millega koolitusel edasi töötada. Meistriklass on mõeldud neile osalejatele, kes on eelnevalt läbinud I ja II taseme koolituse ning omandanud väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimise baaskompetentsid

Väärtus osalejale:

  • Ülevaade kõige levinuimatest meetoditest väärtuste väljatöötamisel ja juurutamisel 
  • Erinevad Eestis unikaalsed väärtuspõhise juhtimise tööriistad ja kogemus nende rakendamisest
  • Praktilised näited teistest koolidest ja riikidest, kuidas kultuurimuudatusi teostada või õppijakeskset lähenemist juurutada
  • Ameerikas väljatöötatud õpikogukondade ja koostöövõrgustike loomise simulatsiooni läbitegemine ja õpivõrgustike arendamise strateegiate tundmaõppimine
  • Juhi rolli selgem teadvustamine väärtustega töös ja uued lahendused väärtuste arendusprojektiga seoses oma asutuses. 

Mida on teised haridusasutuste juhtidest osalejad selle koolituse kohta öelnud:

Väga sisukas, hästi seletatud teooria, avab mõttemaailma. Väga hea metoodika ja läbiviijad. Sisukad arutelud ja anlüüsid.

Sain enda jaoks head praktilised tööriistad, konkreetsed juhised, kudias kogu kooli perega (õpilased, lapsevanemad, kooli töötajad) mõtestada olemasolevad väärtused lahti. Tegin õpetajatega selle läbi, töötas.

Sain põnevaid reaalseid tööriistu, mida kasutada kui on vaja käsitleda väärtuseid koolis. Sain kinnituse sellele, et väärtus, kui selline ei ole lihtsalt sõnakõlks - seal taga on reaalsed tegevused, uskumused, veendumused. Väärtused peavad kajastuma meie igapäeva töös.

Sain teadmisi, kuidas oma organisatsiooni väärtuspõhiselt juhtida. Mida selleks konkreetsemalt teha ja kust pihta hakata,

Koolituse lisainfo

Koolitusgruppi saab registreerida läbi täienduskoolituskalendri, mille lingid avanevad vastava koolituse nimetusel. Enne registreerimist palun veendu, et koolituse kuupäevad on täies mahus Sulle sobilikud! Registreerides annad kinnituse, et oled valmis osalema kõikidel koolituspäevadel (kokku 32 ak/h) ning tegema kodutöö ja  individuaalse arendusprojekti lõputöö näol (14 ak/h). Koolitusest on võimalik loobuda tühistades oma osalus läbi koolituskalendri kuid mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituspäeva toimumist. Juhul kui koolitusgrupid ei täitu ning programm lükkub edasi, siis teavitatakse sellest osalejaid esimesel võimalusel.

Õppematerjale sisaldav link saadetakse osalejatele u nädal enne koolituse toimumist ning osalejad prindivad ise õppematerjalid endale välja. 

Õppeprogrammi lõpetamise aluseks on osalemine 90% auditoorses õppetöös ning iseseisvate tööde tegemine ja arendusprojekti esitlemine. 

Osalejatel on võimalik liikuda edasi järgmisse tasemesse ka järgmistel aastatel, täiendame seda jooksvalt!

2017 II poolaasta

II tase 
(üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid)

1. koolituspäev 29.09.2017

2. koolituspäev 27.10.2017        

3. koolituspäev 17.11.2017

4. koolituspäev 14.12.2017Tartu

Tartu Kutseharidus-keskuse seminariruum, Kopli 1


Mati Sööt, Ekke Sööt

Praktik: Marjeta Venno


II tase 
(koolieelsete lasteasutuste juhid)

1. koolituspäev 27.09.2017

2. Koolituspäev 25.10.2017        

3. koolituspäev 14.11.2017

4. koolituspäev 14.12.2017

Tallinn

Tallinna Teeninduskool, Majaka 2


Mati Sööt, Ekke Sööt

Praktik: Maie Roos


Meistriklass Tartus (üldhariduskooli, kutseõppeasutuste ja koolieelsete lasteasutuste juhid)

1. koolituspäev 28.09.2017

2. koolituspäev 26.10.2017        

3. koolituspäev 16.11.2017

4. koolituspäev 15.12.2017

Tartu

Tartu Kutseharidus-keskuse seminariruum, Kopli 1


Mati Sööt

Meistriklass Tallinnas (üldhariduskooli, kutseõppeasutuste ja koolieelsete lasteasutuste juhid)

1. koolituspäev 05.09.2017

2. koolituspäev 03.10.2017

3. koolituspäev 07.11.2017

4. koolituspäev 05.12.2017

Tallinn

Tallinna Teeninduskool, Majaka 2

Mati Sööt

2018 I poolaasta

I tase (koolieelsete
lasteasutuste juhid)

1. koolituspäev 23.01.2018

2. koolituspäev 20.02.2018

3. Koolituspäev 20.03.2018

4. koolituspäev 17.04.2018Tallinn

Tallinna Teeninduskool, Majaka 2


Mati Sööt, Ekke Sööt

Praktik: Maie Roos


II tase 
(üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid)

1. koolituspäev 25.01.2018

2. koolituspäev 21.02.2018

3. Koolituspäev 22.03.2018

4. koolituspäev 19.04.2018

Tallinn

Tallinna Teeninduskool, Majaka 2


Mati Sööt, Ekke Sööt

Praktik: Toomas Kruusimägi


II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)


1. koolituspäev 24.01.2018

2. koolituspäev 21.02.2018             
3. Koolituspäev 21.03.2018

4. koolituspäev 18.04.2018

Tartu

Tartu Kutseharidus-keskuse seminariruum, Kopli 1


Ekke Sööt

Praktik: Katrin Helendi

2018 II poolaasta

I tase (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid)

1. koolituspäev 26.09.2018

2. koolituspäev 24.10.2018

3. Koolituspäev 21.11.2018

4. koolituspäev 17.12.2018Tartu

Tartu Kutseharidus-keskuse seminariruum, Kopli 1


Ekke Sööt

Praktik: Marjeta Venno


Meistriklass (alushariduse juhid+üldharidus ja kutseõppeasutuse juhid)

1. koolituspäev 27.09.2018

2. koolituspäev 25.10.2018

3. Koolituspäev 22.11.2018

4. koolituspäev 18.12.2018

Tartu

Tartu Kutseharidus-keskuse seminariruum, Kopli 1


Mati Sööt
Meistriklass (alushariduse juhid+üldharidus ja kutseõppeasutuse juhid)


1. koolituspäev 28.09.2018

2. koolituspäev 26.10.2018
       
3. Koolituspäev 23.11.2018

4. koolituspäev 19.12.2018

Tallinn

Tallinna Teeninduskool, Majaka 2


Mati Sööt


Ajakava:

10.00 - 11.30 I osa
11.30 - 11.45 paus
11.45 - 13.15 II osa
13.15 - 13.45 lõuna
13.45 - 15.15 III osa
15.15 - 15.30 paus
15.30 - 17.00 IV osa


Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis koolitusi rahastatakse ESF tegevuste raames.

__thumb_-2-EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg


Lisainfo: Ulla Kamp, ulla.kamp@innove.ee või 735 0749
              Heli Allika, heli@changepartners.ee või 5340 3832 (Change Partners)