Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / PRÕM

PRÕM

Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuste "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika", "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" ja "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" (PRÕM) elluviimiseks.

Õpipoisiõppe dokumendid

Millega PRÕM tegeleb?

PRÕMi tegevused toimuvad peamiselt kahel haridustasemel:

  • kutseharidus
  • kõrgharidus

PRÕMi tegevused on suunatud kuuele sihtrühmale:

  • kõrghariduse 1. ja 2. astme üliõpilased ja kutseõppeasutuste tasemeõppe õpilased;
  • kutse- ja kõrghariduse taseme õppeasutused;
  • õpetajad, õppejõud ja teised õppetööd läbiviivad või toetavad spetsialistid;
  • praktika ja õpipoisiõppega seotud tööandjad ja nende-poolsed juhendajad;
  • üldhariduskoolide õpilased ja õpetajad;
  • praktika ja õpipoisiõppe arendamise ja rakendamisega seotud organisatsioonid.

PRÕMi kaudu toetatakse kuut suurt tegevusvaldkonda:

PRÕMi viib ellu SA Innove koostöös 62 partneriga ning programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Tegevuste kogueelarve on 19 774 575 EURi.

PRÕM üksuse kontaktid