Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / PRÕM / Praktikaarendus

Praktikaarendus

Toetame kutseõppeasutusi ja kõrgkoole praktikategevuste kavandamisel ja läbiviimisel. Selleks:

 • suurendame erinevate huvipoolte teadlikkust praktikavõimalustest ning panustame koostöö tugevdamisse;
 • pakume koolitusi praktikajuhendajatele ja -koordinaatoritele; 
 • maksame sõidu- ja majutustoetusi õpilastele, kes sooritavad oma praktika elukohast erinevas maakonnas, järgmistel tingimustel:
  • sõidu- ja majutustoetust makstakse elukohast (sh kooli ühiselamust või õpilaskodust) praktikakohta ja tagasi,
  • toetus ei laiene õppuritele, kes on praktikal Tallinnas või Tartus,
  • toetust on võimalik taotleda 15-40 päeva eest õppeaastas,
  • toetust maksab õppurile õppeasutus,
  • erialad, mille õpilastele toetusi makstakse, kinnitatakse üheks õppeaastaks.
 • töötame keskselt välja praktikat puudutavaid juhendeid ja materjale;
 • monitoorime praktika olukorda ja arenguid ning viime läbi uuringuid.

Eesmärgid

 • Praktikakorraldus õppeasutustes on ühtlustatud, läbipaistev ja vastab praktikakorralduse osapoolte vajadustele.
 • Õppur on õpingute lõpuks saanud praktilise õppetöö ja praktika kogemuse töökeskkonnas.

Mõõdetavad tulemused

 • 2018. aastal osaleb praiktika arendustegevustes 80% kõigist kutse- ja kõrgkoolidest.
 • Aastaks 2018 on praktikajuhendamise koolitustel osalenud 3900 juhendajat.
 • 2018. aastal makstakse sõidu- ja majutustoetust 2175 õppurile.

Dokumendid

Uuringud

Kontakt

Piret Lilover
Praktikaarendus 
telefon: 735 0653
e-post: piret.lilover@innove.ee

Lii Topaasia
Sõidu- ja majutustoetused
telefon: 735 0713
e-post: lii.topaasia@innove.ee

Diana Jalast
Koordinaator
telefon: 735 0502
e-post: diana.jalast@innove.ee


PRÕMi kaudu toetatakse kuut suurt tegevusvaldkonda:

Praktika näidistöökord kõrghariduses