Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Väärtustame õpetajaametit, aitame kaasa mainekujunduses

Väärtustame õpetajaametit, aitame kaasa mainekujunduses

Eesti hariduse jätkusuutlikkuse taga on särasilmne ja professionaalne õpetaja. Et ühiskond laiemalt mõistaks, mida tähendab õpetajatöö ning selleks, et tuua enam noori õpetajaõppesse, viime ellu programme ja sisutegevusi nii õpilastele, õpetajatele, üliõpilastele kui ka inimestele, kes kaaluvad karjääripööret.

Loome õpetajaõppesse värbamiseks keskse kodulehekülje ning viime ellu erinevaid õpetajaametit atraktiivselt tutvustavad tegevusi.