Avaleht / Organisatsioonist / Struktuur

Struktuur

SA Innove juhtimist korraldab ning tegevust kavandab seitsmeliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad Mart Laidmets (nõukogu esimees), Tatjana Kiilo, Pärt-Eo Rannap ja Madis Lepajõe, Sotsiaalministeeriumist Janar Kriiska, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Kaupo Reede ning Silja Kask Rahandusministeeriumist. 

Sihtasutust juhib ja esindab juhatus, mille moodustavad juhatuse liikmed Robert R. Lippin, Katri Targama ja Birgit Lao (lapsehoolduspuhkusel). 


Struktuur alates 29.08.2016