Avaleht / Riigieksamid / Koolidele riigieksamitest / Riigieksamid 2014

Riigieksamid 2014

Praeguste õigusaktide kohaselt muutuvad 2014. a. gümnaasiumi lõpetamise tingimused. Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit:

  • eesti keeles või eesti keeles teise keelena, 
  • matemaatikas,
  • võõrkeeles.

Võõrkeele riigieksamina saab õpilane valida nii saksa, inglise, prantsuse kui vene keele vahel, lisaks veel, et kas teeb eksami B1 või B2 tasemele.
 

Võõrkeele (sh eesti keel teise keelena) riigieksamid 2014. a kevadel


Koolieksam 2014

Koolieksami ettevalmistamiseks korraldab Innove ESF programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine" toel koolitusi. Toimunud koolituste materjale leiab siit.


Ettevalmistused 2014. aasta matemaatika riigieksamiks 

2013. aastal viis Sihtasutus Innove läbi 2014. aasta matemaatika riigieksami teise katsetöö. Katsetööd toimusidd nii kitsale kui laiale matemaatikakursuse õppijale ning katsetöö sihtrühmaks 11. klassi õpilased. 

Loe täpsemalt 2013. aasta katsetööst siit.

2012. aastal viis Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus läbi 2014. aasta matemaatika riigieksami katsetöö. Katsetöö sihtrühmaks olid kitsast matemaatika kursust õppivad 10. klassi õpilased. Katsetööl osales ligi 6000 õpilast üle Eesti.

Matemaatika riigieksami katsetöö

Matemaatika riigieksami katsetöö (vene keeles)

Katsetöö hindamisjuhend

Koolielu intervjuu matemaatika peaspetsialist Deivi Taaliga