Avaleht / Riigieksamid / Riigieksamite ajad

Riigieksamite toimumise ajad 2016

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2015/2016. õppeaastal

2016/2017. õppeaasta riigieksamite ajad

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Saksa II astme keelediplomi
eksam (kirjalik) 
2. detsember
2015
-
Saksa II astme keelediplomi
eksam (suuline)
3. detsember-
16. jaanuar 2016 
-
Saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik)  26. veebruar -
Matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik)  29. veebruar -
Eesti keel (kirjalik)   25. aprill 27. mai
Eesti keel teise keelena (kirjalik)   27. aprill 26. mai
Eesti keel teise keelena (suuline) 27.-29. aprill 26.-27. mai
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 3. mai 30. mai
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) 4.–6. mai,
9.-10.mai
30.-31. mai
Matemaatika (kirjalik) 19. mai 3. juuni
Saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) 6.–10. juuni -


Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite toimumise ajad

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Saksa II astme keelediplomi
eksam (kirjalik)
2. detsember 2015 -
Saksa II astme keelediplomi
eksam (suuline)
3. detsember 2015 - 16. jaanuar 2016 -
Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (kirjalik) 26. veebruar -
Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksa keele eksam (suuline) 6.-10. juuni  -
Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (kirjalik) 11. aprill  10. juuni: Tallinn
Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (suuline) 11.-15. aprill  10. juuni: Tallinn
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik) 9. mai: Narva; 10. mai: Tallinn; 12. mai: Tartu 1.-2. juuni: Tallinn
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (suuline) 9. mai: Narva; 10.-11. mai: Tallinn; 12.-13. mai: Tartu 1.-2. juuni: Tallinn
Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik) 9. mai: Tallinn, Tartu, Narva, Jõhvi 1.-2. juuni: Tallinn
Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline) 10.-13. mai: Tallinn, Tartu, Narva, Jõhvi 1.-2. juuni: Tallinn

2016/2017. õppeaasta riigieksamite ajad

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

Õppeaine Eksami toimumise aeg
Eesti keel 24. aprill 2017
Eesti keel teise keelena 26.-27. aprill 2017
Inglise keel 2.-9. mai 2017
Matemaatika 12. mai 2017