Avaleht / Riigieksamid / Materjalid / Riigieksamite materjalid 2016

Riigieksamite materjalid 2016Eesti keel

Eristuskiri  
Läbiviimisjuhend
Eesti keele riigieksam
Lugemisosa hindamisjuhend
Kirjutamisosa hindamisjuhend

Võtmed: variant 1; variant 2; variant 3; variant 4 

Vastavustabel

2016. aasta eesti keele riigieksami analüüs


Eesti keel teise keelena

Eristuskiri 
Hindamisjuhend 
Suulise osa läbiviija tööjuhend  
Suulise osa näidisvideo 
Läbiviimisjuhend 

Kirjalik osa 
I vihik
II vihik
Kuulamisosa helifail

Suuline osa
Rääkimine 1
Rääkimine 2
Rääkimine 3
Rääkimine 4

2016. aasta eesti keele teise keelena riigieksami analüüs


Matemaatika

Eristuskiri
Läbiviimisjuhend 

I osa:
kitsas eesti; kitsas vene 
lai eesti; lai vene

II osa: 
kitsas eesti; kitsas vene
lai eesti; lai vene

Vastavustabelid ja ülesannete vastused: lai kursus; kitsas kursus

2016. aasta matemaatika riigieksami analüüs 


Inglise keel

Eristuskiri
Vastavustabel
I vihik
II vihik
Kirjaliku osa võti
Kirjaliku osa hindamisskaalad
Kuulamisosa helifail
Suulise osa hindamisskaala
 
Suulise osa monoloogikaardid
Suulise osa pildikaardid
Suulise osa sissejuhatus
Suulise osa õpetaja vihik
Läbiviimisjuhend

Suulise osa näidisvideo  
Lähemalt suulisest eksamist  

2016. aasta inglise keele riigieksami analüüs
2016. a inglise keele suulise osa intervjuude analüüsRAHVUSVAHELISED EKSAMID:

Rahvusvaheliste eksamite tulemuste esitamine


Saksa keel

Goethe-Zertifikat B1 - tase
Goethe Instituudi eksamite eksamikord
Goethe Zertifikat B1 ülevaade
Goethe Zertifikat B1 harjutusmaterjal
Goethe Zertifikat B1 läbiviimisjuhend 

Goethe-Zertifikat B2 - tase
Goethe Instituudi eksamite eksamikord
Goethe Zertifikat B2 ülevaade
Goethe Zertifikat B2 harjutusmaterjal
Goethe Zertifikat B2 läbiviimisjuhend

Saksa II astme keelediplomi eksam B2/C1 - tase (keelediplomi eksami läbiviimise õigusega koolides)
Saksa II astme keelediplomi eksami harjutusmaterjal

2016. a. saksa keele rahvusvaheliste eksamite analüüs 


Vene keel 

Vene keel võõrkeelena B1 - taseme eksam 
näidistöö 
kuulamiosa helifail (Kui lingil olevat helifaili ei õnnestu kuulata, vajuta Download ja salvesta fail endale arvutisse),
Suulise osa näidisvideo 
B1 taseme eksami läbiviimisjuhend 
2015. aasta detsembri seminari materjalid: 
üldine ülevaade ja kirjandus  
- suuline osa 
- kirjutamisosa ülesanded; metoodiline materjal
 

Vene keel võõrkeelena B2 - taseme eksam
näidistöö 
kuulamiosa helifail  
Suulise osa näidisvideo 
B2 taseme eksami läbiviimisjuhend  
2015. aasta detsembri seminari materjalid:
- üldine ülevaade ja kirjandus 
- suuline osa
- kirjutamisosa ülesanded; metoodiline materjal 

2016. a. vene keele rahvusvaheliste eksamite analüüs Prantsuse keel


Lühiülevaade DELFscolaire A1, A2, B1, B2 rahvusvahelistest tasemeeksamitest

DELFscolaire A1 - tase
DELFscolaire A1 eristuskiri
Delf scolaire A1 eksami läbiviimise juhend

DELFscolaire A2 - tase
DELFscolaire A2 eristuskiri
Delf scolaire A2 eksami läbiviimise juhend

DELFscolaire B1 - tase
DELFscolaire B1 eristuskiri
Delf scolaire B1 eksami läbiviimise juhend

DELFscolaire B2 - tase
DELFscolaire B2 eristuskiri
Delf scolaire B2 eksami läbiviimise juhend