Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2007-2013 / Projekte tutvustavad filmid

Projekte tutvustavad filmid

SA Innove tellimusel valminud videofilmid annavad ülevaate struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 Innove vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist toetust saanud projektide ja programmide raames tehtust.

Euroopa Regionaalarengu Fondi hariduse infrastruktuuri arendamise meetmete raames renoveeritud kutseõppeasutused, noortekeskused, HEV-koolid:
Ülevaade Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetsete suundade "Elukestev õpe" ja "Pikk ja kvaliteetne tööelu" projektide ja programmide raames tehtust: