Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2007-2013 / Toetuse saajale

Toetuse saajale

Antud alajaotuses olevad vormid ja informatsioon on mõeldud EL struktuurifondide projektide ja programmide rakendajatele ning läbi hariduse infrastruktuuri arendamise meetmete toetuse saajatele: kutseõppeasutustele, avatud noortekeskustele, teavitamis- ja nõustamiskeskustele, huvikoolidele ning hariduslike erivajadustega õpilaste koolidele.