Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2007-2013 / Toetuse saajale / Hariduse infrastruktuur

Hariduse infrastruktuuri arendamise meetmetest toetuse saajale

Siit alajaotusest leiate infot, mis on mõeldud "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmetest Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine, Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine ning Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine toetuse saajatele.


Vormid

Aruanded

Muud abimaterjalid