Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2007-2013 / Toetuse saajale / ESF projektid / 1.1.7.6 Õpetajate täienduskoolitus

1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus

Meetme määrus:

Meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord


Abimaterjal:

ABIMATERJAL toetuse saajale


Vormid:

Seirearuande vormid:


Üldised infomaterjalid: