Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2007-2013 / Toetuse saajale / ESF projektid / 1.1.8 Kutse- ja täiskasvanuharidus