Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2007-2013 / Toetuse saajale / ESF projektid / 1.3.3 Hoolekanne

1.3.3 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed

Meetme määrus:

Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri


Abimaterjal:

ABIMATERJAL toetuse saajale


Vormid:

Seirearuande vormid:

(kehtivad al. 14.05.11; I ja II v rakendajatel väga soovitav kasutada ka uusi vorme):

Varasemate voorude seirearuande vormid on leitavad SIIT


Üldised infomaterjalid: