Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Eksperdid

Hindamisekspertide konkurss

Ekspertide ankeet

SA Innove kuulutab välja konkursi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ määruse

„Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ raames esitatud 

PROJEKTITAOTLUSTE HINDAJATE LEIDMISEKS

Hindamisvaldkonnaks on tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste pakkumine sihtgrupile.

Hindajatelt ootame
teadmisi ja kogemust järgmiste teenuste arendamisel, korraldamisel või osutamisel:

1)    koduteenus;

2)    tugiisikuteenus;

3)    isikliku abistaja teenus;

4)    väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus.


Hindajalt eeldame
sotsiaalvaldkonnas omandatud kõrgharidust ja vähemalt 3 aastast töökogemust sotsiaalvaldkonnas viimase 5 aasta jooksul.

Kasuks tulevad järgmised sotsiaalvaldkonna kogemused: kohaliku omavalitsusüksuse sotsiaalteenuste korraldamise kogemus, kvaliteedijuhtimise ning teenuste disaini alased teadmised.

Lisaks kogemused projektide hindamisel; EL ja Eesti sotsiaalvaldkonna poliitikate ja peamiste dokumentide tundmine.

Hindajaks ei saa kandideerida isik, kes on sotsiaalkaitseministri 27.03.2015 käskkirja nr 58 toetuse andmise tingimused „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” punkt 2.3.4 „Eelanalüüside  koostamine maakondade lõikes ning kohalike omavalitsuste ja omavalitsuse liitude toetamine avatud taotlusvooru projektide koostamisel“ olnud kaasatud tegevuse läbiviimisse.

Taotluste hindamise erapooletuse ja sõltumatuse tagamiseks ei saa hindajaks kandideerinu hinnata taotlusvooru taotlusi, kui ta on olnud seotud taotlusvooru esitatud taotluste konsulteerimisega, projektitaotluse esitanud taotlejate või partneritega.

Projektitaotluste hindamine on tasustatav.

Konkursil osalemiseks tuleb täita allolev ankeet hiljemalt 20. novembril 2016. 

Lisainfo: ylle.luide@innove.ee