Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse saajale / INFOPÄEVADE MATERJALID

Infopäevade materjalid

"Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" rakendajate 21.03 Tallinna ja 23.03.2017 Tartu infopäevade materjalid:


"Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse" rakendajate 13.02.2017 infopäeva materjalid:


"Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine" rakendajate 05.01.2017 infopäeva materjalid:


"Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse" rakendajate 20.09.2016 infopäeva materjalid:


Tegevuste "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" ja "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused" rakendajate 14.09.2016 infopäeva materjalid:

Tegevuste "Õpetajate täiendusõpe", "Õpetajate baaskoolitused", "Töötavate või tööd alustavate õpetajate lisaeriala omandamine", "Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" rakendajate 24.08.2016 infopäeva materjalid:

Meetme "Töölesaamist toetavad teenused" rakendajate 01.06.2016 infopäeva materjalid:

Meetme "Lapsehoiu kvaliteedi suurendamine ja uute lapsehoiukohtade loomise ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" rakendajate 26.11.2015 infopäeva materjalid:


HTMi suunal ESFist toetuse saajate 09.10.2015 infoseminari materjalid: