Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse saajale / Sotsiaalministeeriumi suuna toetuse saajatele

Sotsiaalministeeriumi suuna toetuse saajatele

ÜLDISED VORMID


SOTSIAALMINISTEERIUMI toetuse andmise tingimuste (TAT) käskkirjaga kinnitatud toetuse saajatele

Vormid: 


Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" vormid:


Meetme "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" vormid:


Meetme "Töölesaamist toetavad teenused" vormid:


ÜLDINFO