Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale

Toetuse taotlejale

Struktuuritoetuste perioodil 2014 -2020 vahendab SA Innove toetusi Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi suunal. 
 

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI suund

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorud:

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorud (taotlemine riikliku investeeringute kava alusel):

SOTSIAALMINISTEERIUMI suund

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorud:

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 29 miljonit eurot, planeeritud projektides osalejate arv 10 000 inimest. Esimene taotlusvoor avanes 2015 novembris. 

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 30 miljonit eurot, planeeritud projektides osalejate arv 5900 inimest. Taotlusvoorud on suunatud KOVi tasemel hoolekandeteenuste arendamisele ja teenuste pakkumisele. Projektide sisuks on erivajadustega ja/või eakatele inimestele ning nende hoolduskoormusega pereliikmetele tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste osutamine.

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 7 miljonit eurot, planeeritud on luua 1200 hoiukohta. Esimene taotlusvoor toimus 2015 suvel. Toetust saavad taotleda KOVid. Toetuse abil loodavad lapsehoiukohad peavad aitama lapsevanematel tööle naasta või tööl käimist jätkata ning lühendama kohalike omavalitsuste lasteaiajärjekordi.

Taotlusvoorude avanemisest teavitatakse SA Innove kodulehel, struktuuritoetuste infolistis ning ajakirjanduses.  

Üldised infomaterjalid