Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Arendusprojektid ja koolitused

Haridusasutuste arendusprojektid ja meeskonnakoolitused

Määruse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" tegevuse 4 „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" (4. tegevus sulgus 19.12.2016) ja tegevuse 5 "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused" teine taotlusvoor avanes 21. novembril 2016. 

Taotlejaks võivad olla

 • Tegevuses 4 "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks": haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.
 • Tegevuses 5 "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused": mitte varem kui 2014. aasta 1. jaanuarist ümberkorraldatud või uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.

Eelarve/toetuse määr

 • Tegevuses 4 on taotletava toetuse maksimaalne summa kuni 10 000 eurot projekti kohta. Tegevuse 4 eelarve on kokku 100 000 eurot.
 • Tegevuses 5 on taotletava toetuse maksimaalne summa kuni 5 000 eurot projekti kohta. Tegevuse 5 eelarve on kokku 150 000 eurot.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
 • Projektide abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 14 kuud.

Määrus ja infomaterjalid

Taotluste esitamine

 • Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
 • Tegevuse 4 taotluste esitamise tähtaeg oli 19. detsember 2016 kl 17:00.
 • Tegevuse 5 taotlusi saab esitada kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.  

Infopäev

 • Taotlusvooru tutvustamiseks toimub infopäev 28. novembril kl 11-15.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29).
  Päevakava 
Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 
Lisainfo telefonil 735 0528. 

1. taotlusvoorust toetuse saajad on leitavad siit.