Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / AVATUD! Arendusprojektid ja koolitused

Haridusasutuste arendusprojektid ja meeskonnakoolitused

Määruse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" tegevuse 4 „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" kolmas taotlusvoor on avatud 21. märtsist kuni 2. maini 2017 kl 17 ja tegevuse 5 "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused" teine taotlusvoor avanes 21. novembril 2016 ja on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. 

Taotlejaks võivad olla

 • Tegevuses 4 "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks": haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.
 • Tegevuses 5 "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused": mitte varem kui 2014. aasta 1. jaanuarist ümberkorraldatud või uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.

Eelarve/toetuse määr

 • Tegevuses 4 on taotletava toetuse maksimaalne summa kuni 10 000 eurot projekti kohta. Tegevuse 4 eelarve on kokku 100 000 eurot.
 • Tegevuses 5 on taotletava toetuse maksimaalne summa kuni 5 000 eurot projekti kohta. Tegevuse 5 eelarve on kokku 150 000 eurot.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
 • Projektide abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 14 kuud.

Määrus ja infomaterjalid

Taotluste esitamine

 • Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
 • Tegevuse 4 taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2017 kl 17:00.
 • Tegevuse 5 taotlusi saab esitada kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.  
   

Nõustamine

Toetuse taotlejatel on võimalik tulla nõustamisele Tartusse ja Tallinnasse.  

Palume registreeruda hiljemalt 1. aprilliks, lisainfo saadetakse meilile:

 • 4. aprill kl 11-14 nõustamine TALLINNAS
 • 5. aprill kl 11-14 nõustamine TARTUS 

Lisaks nõustatakse samas voorude Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritused ja Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritused taotlejaid. 
 

Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 
Lisainfo telefonil 735 0528. 

1. ja 2. taotlusvoorust toetust saanud projektid on leitavad siit.