Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / INFOPÄEVADE MATERJALID

Infopäevade materjalid

Haridusasutuste arendusprojektide ning koolimeeskondade ühise õppimise taotlusvoore tutvustavate 05. ja 06.10.2017 infopäevade materjalid:


Taotlusvooru "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" 25.08.2017 toimunud infopäeva materjalid:

Taotlusvooru "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine" 23.08 ja 24.08.2017 toimunud infopäevade materjalid: 

Taotlusvooru "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" 14.06 ja 16.06.2017 toimunud infopäevade materjalid:


Taotlusvoorude
„Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks", "Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritused" ja "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus"04. ja 05.04.2017 infopäevade materjalid:

Taotlusvooru "Põhikoolivõrgu korrastamine" 08.03.2017 infopäeva materjalid:

Taotlusvooru "Õpetajate täiendusõpe" 16.02.2017 infopäeva materjalid:

Taotlusvooru "Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks" 20. ja 23.01.2017 infopäevade materjalid:

Taotlusvooru "Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" 13.12.2016 infopäeva materjalid:

Taotlusvooru "Haridusasutuste arendusprojektid ja meeskonnakoolitused" 28.11.2016 infopäeva materjalid:

Taotlusvooru „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" 05.10.2016 infopäeva materjalid:

Taotlusvooru "Töölesaamist toetavad teenused" 30.08 ja 31.08.2016 infopäevade materjalid:

Taotlusvooru „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" 23.08 ja 25.08.2016 infopäevade materjalid:

Täiskasvanute võtmepädevuste arendamise taotlusvooru 28.06.2016 infopäeva materjalid:

Haridusasutuste arendustegevuste ja õpetajate lisaeriala taotlusvoorude 02.05 ja 05.05.2016 infopäevade materjalid:

Ettepanekute esitamise vooru "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" 20.04 ja 21.04.2016 infopäevade materjalid: 


Avatud vooru "Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" 06.04 ja 07.04.2016 infopäevade materjalid: 

Avatud voorude "Õpetajate täiendusõpe" ja "Õpetajate baaskoolitused" 08.02 ja 09.02.2016 infopäevade materjalid: 

Meetme "Töölesaamist toetavad teenused" 10.12 ja 12.10.2015 infopäevade materjalid:

 

Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" 30. 06 Tallinna ja 02.07.2015 Tartu infopäevade materjalid: