Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Kompetentsikeskused

Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis

21. detsembrist 2015 kuni 15. veebruarini 2016 kl 17.00 oli avatud Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse "Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" taotlusvoor. Taotlusvooru tulemusel on moodustatud tegutsevad kompetentsikeskused Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis.
Toetuse saajad on leitavad siit. 

  • Vooru toetuse maht on kuni 2 760 750 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus 2 346 640 eurot ja riiklik kaasfinantseering 414 110 eurot. 
  • Toetuse taotlejaks võivad olla Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Taotlejal on õigus tegevuste elluviimiseks kaasata partnereid. 
  • Partneriks saavad olla teised kõrgkoolid, üldhariduskoolid- ja kutseõppeasutused ning õpetajatele täiendusõpet pakkuvad mittetulundusühingud ning eraõiguslikud juriidilised isikud.
  • Toetuse saaja omafinantseeringu minimaalne määr on 5%.  
  • Projektide abikõlblikkuse periood on 01.09.2015 - 31.12.2018. 
     

Määrus ja infomaterjalid


Taotlusvormid


Taotluse esitamine

Taotlused tuleb saata SA Innovesse hiljemalt 15.02.2016 kl 17.00 elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressile: annika.zupping@innove.ee, märksõnaga "Projektitaotlus".


Taotluste hindamise materjalid


Taotlusvooru viib läbi Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus.