Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Lapsehoid

Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine

29. juunist kuni 31. augustini 2015 oli avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele". Innovesse esitati 24 taotlust, toetust sooviti üle 4,2 miljoni euro. Toetust said kõik esitatud projektid. Nimekiri on leitav siit. 

Toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiuteenuse või lasteaiakoht 0–7-aastasele lapsele ning osutatakse projekti raames loodud kohal lapsehoiuteenust või omandatakse alusharidust.
Toetuse saaja võib lapsehoiuteenuse osutamist või alushariduse andmist hankida või korraldada ise. Ühe projekti raames ei ole lubatud kombineerida lapsehoiuteenuse osutamise ja alushariduse andmise ise korraldamist ja hankimist. 

Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused.

Periood, toetuse osakaal ja vooru eelarve

- Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus võib olla järjestikku kuni 36 kuud.
- Toetuse osakaal on kuni 85% abikõlblikest kuludest abikõlblikkuse perioodi esimese 12 kuu jooksul, kuni 75% järgmise 12 kuu jooksul ja kuni 65% viimase 12 kuu jooksul.
- Omafinantseeringu osakaal on vähemalt 15% abikõlblikest kuludest abikõlblikkuse perioodi esimese 12 kuu jooksul, vähemalt 25% järgmise 12 kuu jooksul ja vähemalt 35% viimase 12 kuu jooksul.
- Taotlusvooru eelarve on 4 885 056 eurot. 


Määrus ja juhendmaterjalid


Taotlusvormid


Taotluse esitamine

Taotleja esitab Innovesse taotluse (Lisa 1 vorm A; Lisa 1 vorm B; Lisa 3) elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressile kaili.taalmann@innove.ee märksõnaga: „Projektitaotlus". Taotlusi võetakse vastu 29. juunist kuni 31. augustini 2015 kl 17.00.


Infopäevad

Taotlusvooru tutvustamiseks toimusid infopäevad:

  • teisipäeval, 30. juunil TALLINNAS hotellis L`Ermitage 
  • neljapäeval, 2. juulil TARTUS hotellis London 

- Infopäevade materjalid Taotlusvooru viis läbi
Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu keskus.

Lisainfo:
mari.annus@innove.ee tel. 735 0772, 735 0534