Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Praktikasüsteemi arendamine

Praktikasüsteemi arendamine

Määruse "Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" taotlusvoor oli avatud 29. novembrist 2016 kuni 30. jaanuarini 2017 kl 17.00.


Toetatavad tegevused

 • Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine.
 • Õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel.
 • Õppeasutuste praktikavõrgustiku laiendamine.
 • Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine.
 • Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures.
 • Praktikute kaasamine õppetöösse.
   

Taotlejaks võivad olla

 • Kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid
   

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on 2 700 000 eurot.
 • Maksimaalne toetuse summa ühe õppeasutuse kohta ühes taotlusvoorus on 50 000 eurot.
 • Juhul kui taotleja kaasab partnerid on maksimaalne toetuse summa ühe taotluse kohta 100 000 eurot.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
   

Määrus ja infomaterjalid


Taotluste esitamine

Infopäevad 

 • Infopäevad toimusid 12. detsembril TARTUS ja 13. detsembril TALLINNAS. Infopäevade materjalid leiab siit. 


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 
Lisainfo telefonil 735 0528.