Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Praktikasüsteemi arendamine

Praktikasüsteemi arendamine

Määruse "Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" taotlusvoor oli avatud 29. novembrist 2016 kuni 30. jaanuarini 2017 kl 17.00.
Toetuse saajate nimekiri. 


Toetatavad tegevused

 • Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine.
 • Õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel.
 • Õppeasutuste praktikavõrgustiku laiendamine.
 • Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine.
 • Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures.
 • Praktikute kaasamine õppetöösse.
   

Taotlejaks võivad olla

 • Kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid
   

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on 2 700 000 eurot.
 • Maksimaalne toetuse summa ühe õppeasutuse kohta ühes taotlusvoorus on 50 000 eurot.
 • Juhul kui taotleja kaasab partnerid on maksimaalne toetuse summa ühe taotluse kohta 100 000 eurot.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
   

Määrus ja infomaterjalid


Taotluste esitamine

Infopäevad 

 • Infopäevad toimusid 12. detsembril TARTUS ja 13. detsembril TALLINNAS. Infopäevade materjalid leiab siit. 


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 
Lisainfo telefonil 735 0528.