Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Tasemeõpe

Täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse

17. märtsist kuni 2. maini kl 17.00 oli avatud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" taotlusvoor. Innovesse esitati 16 taotlust. Toetuse saajate nimekiri on leitav siit.

Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes. Toetatavate projektide sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta isikud, kellel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida mittestatsionaarses õppes (täiskasvanud) ja õppeasutuste personal.

Taotleja

 • Taotleja võib olla mittestatsionaarset õpet pakkuva õppeasutuse pidaja või õppeasutuse pidaja volikirja alusel mittestatsionaarset õpet pakkuv õppeasutus.  
 • Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partneriteks võivad olla teised mittestatsionaarset üldharidusõpet pakkuvad õppeasutused volikirja alusel või õppeasutuse pidajad. Partner peab osalema projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja tal tekivad selle käigus kulud.
 • Taotlejaks ja partneriks saab olla õppeasutus, milles on vähemalt kolmel viimasel õppeaastal toimunud mittestatsionaarne õpe ning mille mittestatsionaarses õppes õppijate arv 2014/2015. õppeaastal oli vähemalt 75, või riigigümnaasium, milles toimub mittestatsionaarne õpe.
   

Eelarve / toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on 4 miljonit eurot, millest ESF toetus on 3 400 000 eurot ja riiklik kaasfinantseering 600 000 eurot.
 • Taotletava toetuse maksimaalne summa on 250 000 eurot projekti kohta. 
 • Toetuse maksimaalne osakaal kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.


Määrus ja infomaterjalid


Taotluste esitamine


Infopäevad

Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimusid:
 • TARTUS 6. aprillil Domus Dorpatensises  
 • TALLINNAS 7. aprillil Hotellis Park Inn by Radisson Meriton 
  Infopäevade materjalid leiab siit.

Taotluste hindamise materjalid


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 
Lisainfo: tel 735 0528