Avaleht / Struktuuritoetused / Toetatud projektid/programmid / Tööelu projektid

Prioriteetse suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu" toetust saanud projektid

 • ESF meetmest 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" V taotlusvoorust toetust saanud toetuse saajad (seisuga 17.05.13)
   
 • ESF meetmest 1.3.2 "Tööelu kvaliteedi parandamine" II taotlusvoorust toetuse saajad (lisatud 31.10.14); III taotlusvoorust toetuse saajad (lisatud 18.11.14)
   
 • ESF meetmest 1.3.3 "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" IV taotlusvoorust toetuse saajad (seisuga 14.09.12).
   
 • ESF meetmest 1.3.5 "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine" neljandast tegevusest toetuse saajad(seisuga 10.09.12).


 • Varasematest taotlusvoorudest (kuni juuli 2012) toetuse saajad on leitavad siit


Lisainfot suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu"
Euroopa Sotsiaalfondist toetatud projektide kohta leiate Sotsiaalministeeriumi andmebaasist.


Toetuse saajate andmete avalikustamine

Pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist avalikustatab SA Innove toetuse saaja, projekti nime ning toetuse summa Innove kodulehe käesolevas alajaotuses.