Avaleht / Teenused

SA Innove teenused


Innove osutab riigi tellimusel teenuseid 

 • lastele ja noortele, 
 • lapsevanematele, 
 • õpetajatele ja koolijuhtidele, 
 • haridusasutustele,
 • teistele asutustele ja organisatsioonidele.

 

Innove teenused

 • Eesti keele tasemeeksamid
 • Kodakondsuse eksamid
 • Karjääriinfo vahendamine
 • Karjäärinõustamine (karjäärinõustamise teenusstandard
 • Õppenõustamine
 • Tasemetööd
 • Põhikooli lõpueksamid
 • Riigieksamid
 • HEV-õppevara müük
 • Täienduskoolitused õpetajatele ja koolijuhtidele
 • Õppekavade nõustamine (õppekavanõustamise teenusstandard
 • Õppemetoodikad (näiteks keelekümblus jt) 
 • Eurotoetused haridus- ja tööelu vallas sh taotlusvoorud
 • Rahvusvahelisi haridusuuringud nagu PISA ja TALIS