Avaleht / Uudised

52 projekti soovivad hakata noori ning töötuid lapsevanemaid tööjõuturule tooma

11.03.2013

4. märtsil sulgus Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“. Innovesse esitati 52 projektitaotlust, kus sooviti toetust kokku üle 9 miljoni euro.

Toetust sai taotleda projektidele, mis pakuvad 16–24-aastastele noortele, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud, erinevaid tööle rakendumist toetavaid meetmeid koos tööpraktikaga. Samuti sai esitada projekte, mis aitavad viimased 18 kuud mittetöötanud kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud töötuid vanemaid taas tööturule. Toetuse andmise eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning töötute ja mitteaktiivsete hõivesse toomine.

SA Innove struktuuritoetuste keskuse tööelu üksuse juhi Ülle Luide sõnul oli esitatud taotluste hulk ootuspärane. „Laekunud projektide hulgas oli aga vähe neid projekte, mis sooviksid tegeleda ainult noorte töötutega, tõenäoliselt sai siin takistuseks kohustuslik praktikanõue tööandja juures,“ tõdeb Luide. Ootuspäraselt oli kõige rohkem esitatud projektide hulgas aga neid, mis plaanivad tegeleda mõlema sihtgrupiga (26 taotlust), ainult lapsevanemaid soovib tööturule aitama hakata 19 projekti.

Innovesse esitatud projektitaotluse esitajate hulgas oli kõige enam MTÜsid (18 projekti), samuti esitasid projekte erinevad OÜd, ASid, SAd, kutseõppeasutused, ülikoolid ja kohalikud omavalitused. Soovitav toetus ühe projekti kohta jäi vahemikku 17 tuhandest kuni 315 tuhande euroni. kohta. Esitatud 52 projektis sooviti toetust kokku 9 685 017 eurot. Välja on võimalik jagada ca 4,4 miljonit eurot.

Peale tehnilise kontrolli läbimist hakkavat taotlusi hindama sõltumatud eksperdid. Eksperthinnangute alusel koostatakse projektidest pingerida. Toetuse saajad selguvad mai keskel.

Täiendavat infot meetme kohta on leitav SA Innove kodulehelt ning Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.