Avaleht / Uudised

Nüüdsest toetatakse ka töötavaid täiskasvanuid teadlike valikute tegemisel

19.03.2013

SA Innove eestvedamisel on alates märtsikuust võimalik erialase hariduseta töötavatel täiskasvanutel pöörduda karjäärispetsialisti poole, et saada informatsiooni ja nõustamist seoses oma tööalase ja isikliku elu planeerimisega. Teenust pakutakse Rajaleidja karjäärikeskustes Harjumaal, Saaremaal, Põlvamaal ja Järvamaal.

Täiskasvanutele teenuste pakkumise vajadus tuleneb 2011. a läbi viidud karjääriteenuste süsteemi uuringu tulemustest. Uuringu kohaselt kavandab tööealisest elanikkonnast 61% (ehk ligikaudu 550 tuhat inimest vanuses 15–64 eluaastat) lähiajal oma elus töö või õpingutega seotud muutusi ning 90% neist vajaks valikute tegemisel täiendavat informatsiooni või nõustamist. Haridus- ja teadusministeeriumi andmete kohaselt on 25-64-aastate seas erialase hariduseta inimesi 32%.

Karjäärikeskuste spetsialistid toetavad töötajaid, kes on kunagi kooli pooleli jätnud või kes on omandanud ainult üldhariduse. Spetsialistidega saab arutada, kuidas juhtida oma isiklikku elu, koostada oma karjääriplaani, kindlustada ennast rahuldustpakkuva tööga, hoida tasakaalus töö- ja eraelu, kust ja kuidas otsida ja analüüsida vajalikku infot seoses tööelu planeerimisega. Inimesi oodatakse julgelt keskustesse teenusest osa saama.

Inimesi oodatakse Rajaleidja karjäärikeskustesse 2013. aasta märtsist septembrini.

SA Innove on antud sihtrühmale teenuste pakkumiseks välja töötanud metoodika ning kõigi teenust pakkuvate keskuste spetsialistid on läbinud vastava koolituse.

Teenust pakuvad järgmised keskused: Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus, Põlvamaa Õppenõustamiskeskuse karjäärikeskus, Karjääripõld OÜ Saaremaa Karjäärikeskus, Tallinna noorte karjäärikeskus.