Avaleht / Uudised

Parim noorte karjäärikeskus tegutseb Valgamaal

01.04.2013

Tulemuste põhjal valiti parimaks Valga Noorte Nõustamiskeskus, mis paistis silma väga kõrge klientide rahuloluga ja aktiivse karjääriteenuste osutamisega. Keskuse teenuseid saanud klientidest 82% jäid teenusega rahule ja 98% soovitaksid karjääriteenuseid ka oma eakaaslastele. Eriti silmapaistvad tulemused olid keskusel karjääriinfo vahendamisel - kokku vahendati infot 33,5 %-le Valgamaa noortest.

Valiku tegemisel peeti silmas noorte rahulolu saadud teenustega, nende kättesaadavust sihtgrupile, keskuse aktiivset osalemist karjääriteenuste arendajana ja oma tegevuse tutvustajana laiemale avalikkusele.