Avaleht / Uudised

SA Innove on suurim üld- ja kutsehariduse teemadega tegelev asutus

01.08.2012

Sihtasutuse Innove juhatuse esimees Lea Orro sõnul hakkab eksamikeskuse tegevuse lõpetamise järgselt Sihtasutus Innove koordineerima arendustegevusi ja programme üld- ja kutsehariduses ning karjääriteenuste ja õppenõustamise valdkonnas. Samuti jätkub SA roll Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksusena Eestis.

„Peale Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevuste üleviimist on SA Innove suurim ja olulisem üld- ja kutsehariduse teemadega tegelev asutus Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas“, lisab Orro.

Laiendatud Sihtasutuse Innove tegevused jagunevad nelja struktuuriüksuse vahel: üldhariduse ja seire agentuur, kutsehariduse agentuur ja struktuuritoetuse agentuur ning karjääri- ja õppenõustamisteenuste keskus. Nende üksuste alla on nüüd koondatud kogu Haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala vastavate valdkondade, sh Euroopa Liidu programmide ja projektide rakendamine.

Sihtasutus jätkab tegevust senises asukohas Tallinnas, aadressil Lõõtsa 4, samaks jäävad ka kontaktid. Uus koduleht avatakse 6. augustil.

Sihtasutus Innove loodi riigi sihtasutusena 8. juulil 2003. aastal ning selle põhieesmärgiks oli elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning vastavate programmide- ja projektide ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste sihipärane ja efektiivne rakendamine.

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus asutati 1. jaanuaril 1997. aastal Haridus- ja teadusministeeriumi hallatava riigiasutusena, mille põhiülesanne oli alus-, põhi- ja keskhariduse ning täiskasvanu- ja kutsehariduse valdkonnas riikliku hariduspoliitika ja keelepoliitika elluviimine.


Täpsem info:
Eeva Sirel, infojuht, tel 735 0535, 5347 6575, eeva.sirel@innove.ee

Mari Annus, infojuht, tel 735 0534, mari.annus@innove.ee